Hotelové šílenosti

V honbě za senzací, za marketingem a za popularitou se občas vyskytnou marketingové strategie, které lze pokládat za šílenost, ale i ta může přinést své opodstatnění. Podívejte se například na : 

PROSKLENÉ ZÁCHODKY V HOTELU STANDARD - NEW YORK

Návštěvníci hotelu mají otevřený výhled, a kolemjdoucí také ... o:)

EKO HOTEL

Hotelicopter

Sýrový pokoj


e-hoteliér

virtuální rádce trendů hospitality byznysu, novinky ze světa hotelnictví a ubytování. Zajímavé a inspirující koncepce, postřehy z oboru a zprávy o dění ve světě

Kontakt

Miloslav Pecho majitel a provozovatel webového portálu mip-s.cz 725 777 573
IČ: 41721403
mip-s@seznam.cz